Інформація на виконаннявимогчастини 3 статті 23 Закону України «Про споживчекредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторськоїкомпаніїта їхньоїдіяльності при здійсненні ними врегулюванняпростроченоїзаборгованості,щозатвердженийпостановоюправління Національного банку України№79 від 09 липня 2021р.

 

 

- кредитна спілка не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки;

 

- кредитна спілка не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;

 

- Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки);

 

- Порядок повідомлення кредитодавця, про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник;

 

- порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості – заборгованість погашається готівкою в касі кредитної спілки або безготівково на рахунок кредитної  спілки UA263223130000026508000000037 у порядку, що визначений відповідним договором про споживчий кредит.

 


 

 

КС «АЙ-ДАР» повідомляє, що спілка з 28.02.2022 року тимчасово працює в дистанційному режимі.

Просимо перерахунок заборгованості по кредитам і відсоткам по них здійснювати на поточний рахунок спілки:

Отримувач: КС «АЙ-ДАР»

Код ЄДРПОУ: 33802046

п/р: UA26 322313 0000026508000000037 в АТ Укрексімбанк.

 

У разі зміни графіку режиму роботи буде повідомлено додатково.

Телефон для довідок: (067)431-60-12.


 

 

Кредитна спілка «АЙ-ДАР»

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 671036 від 24.11.2005 р.

Номер запису свідоцтва: 1 377 102 0000 000251

Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Червонохрестівська, буд. 4, к. 5

Телефон: (0432) 67-69-77

Факс: (0432) 67-69-77

Електронна пошта: spilka.aidar@gmail.com

 

 

Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудитора Боднар А.І. Свідоцтво аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №1689 від 02.03.2006р.дія якого рішенням АПУ №224/3 від 23.12.2010р. продовжена до 23.12.2015р.

Свідоцтво Держфінпослуг про внесення до реєстру аудиторів серія А№ 001100 від 24.12.2009р., чинне по 02.11.2014р.

 

Аудиторський висновок ›››